Vizitati-ne pe Facebook Vizitati-ne pe Twitter Abonati-va la RSS

Noutati

Legea contabilitatii modificata

Legea contabilitatii modificata

Lega contabilitatii modificata

Pe 11.07.2011 a fost publicat pe site-ul Ministerului Finantelor un ordin al Ministrului Finantelor Publice nr.2234/29 din iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici.

Astfel, ordonanta specifica noi conditii care privesc atat cifra de afaceri, cat si activele. Trebuie astfel stabilit daca in prezent o societate trebuie sa indeplineasca simultan aceste conditii, dat fiind faptul ca exista si active a caror valoare depaseste 35.000 euro fara ca cifra de afaceri sa depaseasca acest prag.

Pentru ca orice nelamurire sa fie clarificata, se stabileste prin art. 5 alin. (11) din Legea contabilitatii 82/1991, astfel cum a fost modificata prin OUG 37/2011, ca persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

Prin urmare, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate persoanele care indeplinesc cumulativ cele doua criterii mentionate anterior si anume, o cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si im total al activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

In ceea ce priveste raportarile semestriale, potrivit art. 28 din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile comerciale au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii. Ministerul Economiei si Finantelor poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.
 
In plus, potrivit art. IV al OMFP 2869/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro nu vor mai depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile in cursul exercitiului financiar. Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Potrivit pct. 2.18 din Anexa la Ordin, operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011, cei care în tot semestrul I 2011 s-au aflat în inactivitate temporară, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2011.

Ca urmare, nu întocmesc raportări contabile nici entităţile nou-înfiinţate în cursul anului 2011.

De asemenea, pentru 30 iunie 2011 există doar obligaţia de a depune raportări contabile de către entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.Scrie-ne acum si noi te contactam

Nume
Telefon
Email
Oras
2 + 3 =
scrie rezultatul in litere
 

PROMOTIE!
Sediu Social Bucuresti
150 Euro/An

Sediu Social Ilfov
250 Euro/An

Sedii Sociale Bucuesti
  • Pret scazut
  • Rapiditate
  • Eficienta
  • Profesionalism

Click AICI pentru detalii

Utile